ENGMNG

Оюутны байр

1. Ч.Болормаа   Эрхлэгч

2.  Б.Пүрэвжав  Үйлчлэгч

3.  Б.Оюунчимэг  Үйлчлэгч

4.  Д.Оюунгэрэл Үйлчлэгч

5.  Б.Баярмаа Үйлчлэгч

6. Х.Дэмбэрэлбат  Слесарь

7. Л.Ганбаатар  Жижүүр

8. Г.Аюушжав  Жижүүр

9. Д.Туул  Жижүүр

10. Ц.Сарантуяа  Жижүүр

© 2014 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан